Grafik zajęć ZADZWOŃ

Dbamy o bezpieczeństwo

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników korzystających ze strony Mayo Judo & Fitness Center – http://mayo-judo.pl, oraz poprzez przesyłanie do Naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz email Mayo Judo & Fitness Center

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mayo Judo & Fitness Center z siedzibą w Pucku ul. Kaszubska 23, KRS 723770, NIP 5871715348, REGON 369742796, które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§2. Inspektor danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia. Wszelkie wnioski należy kierować do Administratora na adres e-mail: mayojudo@gmail.com

§3. Gromadzenie danych osobowych

Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§5. Udostępnianie danych osobowych

Mayo Judo & Fitness Center nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

§6. Pliki cookies

Na stronach internetowych Mayo Judo & Fitness Center wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych. Witryna mayo-judo.pl używa cookies, którymi są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki

§7. Zabezpieczenie danych osobowych

Mayo Judo & Fitness Center chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych. Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

§8. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiany będą publikowane w trybie natychmiastowym na stronie Mayo Judo & Fitness Center

Mayo Judo Fitness Center

Mayo Judo & Fitness Center
ul. Kaszubska 23
84-100 Puck
692 688 050
mayojudo@gmail.com

Dane rejestrowe
NIP 5871715348
Regon 369742796
KRS 723770

Nr rachunku bankowego
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek klubu w Banku Millennium
34 1160 2202 0000 0003 6866 2369

Działamy na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo we Władysławowie oraz MOKSiR Puck. Zajęcia Judo, Fitness, Aerobik/pilates, Cross trening

Copyright © 2019 - 2022 Mayo Judo & Fitness Center, projekt i wykonanie pekades

Klub sportowy Mayo Judo & Fitness Center powstał z pasji do judo i fitnessu czyli do zdrowego i aktywnego stylu życia. Nasza wizja to pragnienie wydobywania z ćwiczących tego co najlepsze, by starali się przekraczać własne możliwości, pokonać własne ograniczenia. Prowadzimy zajęcia Judo dla dzieci oraz Judo dla dorosłych, we Władysławowie, Pucku.